Inwestycje wpisujące się w strategię odpowiedzialnego rozwoju, potocznie nazywaną planem Morawieckiego, mogą liczyć na rządowe wsparcie – zapewniał Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas konwentu „Samorząd XXI wieku” w Lubinie. Dziennik Gazeta Prawna był patronem medialnym tego wydarzenia.
Wicepremier Jarosław Gowin podkreślał rolę lokalnych władz w rozwoju kraju i fakt, że często podejmują celniejsze decyzje niż politycy i urzędnicy na poziomie centralnym. – W Polsce prawie wszystko, co pozytywne, ma związek z samorządem – mówił. Zwrócił jednak uwagę, że rozwój kraju jest nierównomierny. – Istotą planu Morawieckiego jest cywilizacyjny skok do gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesnych technologiach – tłumaczył. – Jeżeli tutaj, w Lubinie, i – innych miastach Polski powstają z inicjatywy samorządowców takie przedsięwzięcia, jak nowe parki technologiczne, nowe strefy ekonomiczne, to chcę jednoznacznie zadeklarować w imieniu rządu, że mogą one liczyć na nasze poparcie – stwierdził Gowin.
Zadeklarował także, że resort rozwoju już pod koniec czerwca wskaże konkretne przedsięwzięcia i branże, których rozwój będzie szczególnie wspierany, ponieważ może nas uplasować w czołówce Europy.
Zdaniem wicepremiera „ samorządowcy to drzemiący olbrzym” i mogliby dokonać wielu znaczących zmian, „gdyby uwierzyli w swoją siłę, wkroczyli na scenę polityczną”. Z kolei samorządowcy zachęcali rząd do zwiększenia roli lokalnych władz i społeczności. – Nie obawiamy się wzrostu odpowiedzialności za różne sfery, ale naprawdę chcemy być samorządem, bo przekazywanie zadań do wykonania bez wpływu na ich kształt nie jest tak naprawdę samorządnością – stwierdził prezydent Lubina Robert Raczyński. Podkreślał, że w kontekście nowej perspektywy finansowej, prawdopodobnie ostatniej, z której trafią do nas znaczące środki z Brukseli, powinniśmy stawiać na tworzenie miejsc pracy. – Wtedy pieniądze nie zostaną zmarnowane – dodał.
W czasie dwudniowego konwentu, w którym udział wzięli przede wszystkim samorządowcy z Dolnego Śląska, dyskutowano m.in. o nowoczesnym samorządzie, o jego roli, potrzebach zmian, rozwoju. Był on organizowany po raz pierwszy, ale ma się stać imprezą cykliczną organizowaną dwa razy do roku. Kolejna edycja planowana jest na październik.