Już 21 kwietnia wielka dogrywka, czyli II tura wyborów samorządowych. Kogo wybieramy? Kto jest uprawniony do głosowania? Co warto wiedzieć o przed pójściem do urn?

Kiedy głosowanie w II turze wyborów samorządowych?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast II tura wyborów samorządowych odbędzie się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej. Ponowne głosowanie w tych gminach oraz miastach, w których dwóch kandydatów uzyskało możliwość kandydowania w II turze wyborów, odbędzie się zatem 21 kwietnia 2024 r. Uprawnieni do głosowania będą mogli oddać swoje głosy pomiędzy godziną 7:00 a 21:00.

Wybory samorządowe 2024. Kto może głosować w II turze?

Wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.Zgodnie z treścią Kodeksu wyborczego mogą w nich uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające aktywne prawo wyborcze oraz ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wybory samorządowe 2024. Kto nie może głosować w II turze?

Niestety nie wszyscy będą mogli zagłosować w II turze wyborów samorządowych. Wspomniany wyżej Kodeks wyborczy wskazuje, że prawa wybierania nie ma osoba:

  • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kogo wybieramy w II turze wyborów samorządowych 2024?

W planowanej na 21 kwietnia 2024 r. II turze wyborów samorządowych będziemy wybierać:

  • wójtów,
  • burmistrzów,
  • prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza edukuje

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl materiałów poświęconych wyborom samorządowym, a przeznaczonych dla wyborców. Komunikaty, w postaci krótkich filmów instruktażowych, zostały zamieszczone m.in. na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube i X. Jest wśród nich także materiał pt.: "Jak oddać głos? II tura", który w zwięzłej, trwającej nieco ponad półtorej minuty formule, prezentuje najważniejsze informacje dotyczące tematu.