Dzierżawcy działek na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych nie mają prawa korzystać ze studzienek zlokalizowanych w ogródkach, jeśli nie mają stosownego pozwolenia. Grożą za to surowe kary.

Wiosna, a wraz z nią coraz wyższe temperatury sprawiają, że działkowcy rozpoczynają prace na terenie ROD-ów. Okazuje się jednak, że mogą spotkać ich kontrole ze strony urzędników, którzy sprawdzają sposób korzystania ze studzienek w ogródkach.

ROD. Kto może korzystać ze studzienek w ogródkach działkowych?

Dzierżawcy działek na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, którzy podlewają swoje działkowe rośliny wodą ze studzienki zlokalizowanej na terenie ogrodu robią to, za sprawą ustawy o prawie wodnym z 2017 roku, nielegalnie. W razie kontroli może ich to sporo kosztować.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, prawo do korzystania z tzw. abisynek, czyli ujęć wodnych, mają wyłącznie właściciele gruntu. Mogą oni korzystać ze wspólnych studzienek pod warunkiem, że nie przekroczą 5 metrów sześciennych na dobę. To oznacza, że prawa do korzystania z abisynek nie mają działkowcy, ponieważ są oni jedynie dzierżawcami.

Jakie konsekwencje grożą za korzystanie z abisynki?

Korzystanie przez działkowców z ręcznego ujęcia wody bez odpowiednich zezwoleń jest nielegalne. Za nielegalny pobór wody grozi mandat w wysokości do 5 tysięcy złotych lub kara aresztu.

Dzierżawcy potrzebują na eksploatację wody pozwolenia wodno-prawnego, którego uzyskanie bywa dość skomplikowane. Z tego powodu niektórzy działkowcy rezygnują ze starań o ten dokument i… korzystają ze studni abisyńskiej bez jego uzyskania. Tymczasem za brak pozwolenia grozi kara nawet do 5 tys. zł mandatu, a w niektórych przypadkach nawet kara… aresztu, ponieważ według prawa dzierżawcy korzystają z abisynek nielegalnie.

Czy na działce ROD można mieć własne ujęcie wody?

Jak korzystać z wody na ROD? Jak działkowcy mogą czerpać wodę w legalny sposób? Sprawę skutecznie może rozwiązać posiadanie własnego ujęcia wody w formie studni abisynki na terenie ogródka działkowego. Tego rodzaju studnię można mieć legalnie i zgodne z przepisami – jeśli nie przekracza ona głębokości 30 metrów.

Ponadto, należy zalegalizować ręczne ujęcia wody znajdujące się na dzierżawionej działce, a zezwolenie na nie można uzyskać w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

Na początku tego roku Polski Związek Działkowców apelował do posłów o zmianę przepisów. Związkowcy chcieli, by użytkownicy ogrodów działkowych posiadający własne ujęcia wody nie musieli ubiegać się o pozwoleniewodno-prawne na ich użytkowanie.