Ogródki działkowe są dla wielu miejscem relaksu i odpoczynku, które pozwala uciec od miejskiego zgiełku. Chcesz zostać działkowcem? Musisz spełnić kilka wymagań. Koniecznych będzie kilka formalności oraz uiszczenie opłat.

Kto może zostać działkowcem w Polsce?

Nie wszyscy mogą zostać działkowcami. Aby nabyć prawo do działki należy być osobą pełnoletnią i mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie naszego kraju.

Czy działkę ROD można kupić na własność?

Przypomnijmy, że działka znajdująca się na terenie ROD, czyli rodzinnych ogródków działkowych, nie może zostać wykupiona. Ogrody działkowe można dzierżawić, a należą one najczęściej do samorządów, stowarzyszeń ogrodowych czy Skarbu Państwa. Jednak to, co na działce zostaje nasadzone – należy do jej właściciela, a nie do zarządcy.

Chcę nabyć działkę ROD – jak to zrobić?

Jak można przeczytać na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców, nabycie działki możliwe jest na dwa sposoby:

  • od zarządu Ogrodu – wówczas zawiera się umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD;
  • od działkowca – wtedy podpisuje się z nim umowę przeniesienia praw do działki z działkowcem.

Dzierżawa działki od zarządu ROD

W pierwszym z powyższych przypadków warto skontaktować się z zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w miejscu, które nas interesuje. Kontakt często można znaleźć na tablicach informacyjnych na ogródkach działkowych lub w internecie.

W przypadku wolnej działki zarząd podpisuje z osobą, która chce ją dzierżawić, umowę, która pozwoli nabyć prawa do działki. Jednak w przypadku, kiedy takiej wolnej działki nie ma, można także zapisać się na listę oczekujących i zostawić dane, dzięki którym można się z nami skontaktować w przypadku możliwości dzierżawy.

Nabycie działki bezpośrednio od działkowca

Istnieje również możliwość nabycia działki bezpośrednio od działkowca, który może ogłosić się na przykład w internecie. Wówczas podpisuje się umowę o przeniesienie prawa do działki, a podpisy muszą zostać poświadczone notarialnie.

Umowę tę sporządza się w trzech egzemplarzach, zarówno dla zbywającego i nabywcy, jak i zarządu ROD – zbywający składa bowiem do zarządu wniosek o zatwierdzenie tej umowy. Zarząd ma 2 miesiące, by to zrobić. Podpisanie umowy nie jest więc jeszcze równoznaczne z tym, że nowa osoba nabędzie prawo do działki. Jak wskazuje Polski Związek Działkowców, jeżeli zarząd po upływie 2 miesięcy nie da odpowiedzi, jest to jednoznaczne z potwierdzeniem przeniesienia praw.

Gdzie szukać wolnych działek?

W przypadku wydzierżawienia wolnych działek od zarządu ROD najlepiej skontaktować się z zarządem i zapytać bezpośrednio, czy są one dostępne, a jeśli nie – zapisać się na listę oczekujących. Warto też sprawdzać strony internetowe i tablice ogłoszeń na ogródkach działkowych.

Natomiast działkowcy, którzy chcą przenieść swoje prawa do działki na inną osobę, najczęściej się ogłaszają – na przykład w sieci, choć można też znaleźć takie ogłoszenia w lokalnej prasie.

Jakie formalności są konieczne przy nabyciu działki ROD?

Przypomnijmy, że działkowcem może zostać osoba pełnoletnia i mieszkająca na terenie Polski. Dlatego do sporządzenia umowy niezbędny będzie dokument potwierdzający tożsamość oraz potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania na terenie naszego kraju. Jeżeli nabywający ma rekomendację obecnego członka Polskiego Związku Działkowców, również może ją dołączyć.

Jeżeli na działce znajdują się nasadzenia, naniesienia oraz inne obiekty i wynika to z umowy dzierżawy lub umowy przeniesienia prawa do działki, to należy wypłacić za nie wynagrodzenie. Ponadto należy zapłacić na początku:

  • podwyższoną opłatę ogrodową (przeznaczona jest ona na wszelkie inwestycje, remonty, konserwację infrastruktury itd.), która nie ma stałej wysokości – ustalana jest przez zarząd; nie może ona przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD;
  • podwyższoną opłatę na zarządzanie ROD (ustalana jest przez Okręgową Radę Polskiego Związku Działkowców); nie może ona przekroczyć 25 proc. minimalnego wynagrodzenia.