Z 10 na 30 grudnia resort przesuwa termin wdrożenia e-Doręczeń m.in. dla organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, ale także adwokatów, radców prawnych czy notariuszy.

„Organizacje zrzeszające podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego występowały z licznymi apelami o przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych. Jak podkreślają, potrzeba więcej czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu korespondencji” – czytamy na stronie resortu. O przełożenie terminu apelował m.in. Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich czy Naczelna Rada Adwokacka. Docelowo ministerstwo chce wyjść z inicjatywą legislacyjną przesuwającą maksymalną datę wdrożenia e-Doręczeń na 1 stycznia 2025 r.

Jak na razie do wdrożenia e-Doręczeń 10 grudnia zobowiązuje administrację rządową, samorządową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przedstawicieli zawodów zaufania społecznego (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowego, notariuszy) komunikat Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 r. Jeszcze dziś resort powinien wydać nowy komunikat, przesuwający ten termin z 10 na 30 grudnia.

Eksperci mają jednak wątpliwości, czy nowy komunikat zostanie wydany w ustawowym terminie. – W mojej ocenie, komunikat Ministra Cyfryzacji przesuwający datę o 20 dni nie do końca jest prawidłowy, bowiem nie spełnia on wymogów z art. 155 ust. 12 ustawy o doręczeniach elektronicznych, gdzie wskazano, że komunikat powinien być ogłoszony na co najmniej 90 dni przed wyznaczonym dniem. Nie zmienia to jednak faktu, że opublikowany w Dzienniku Ustaw komunikat będzie skuteczny (będzie wywoływać określone w nim skutki prawne) – komentuje Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu.

„W swoich stanowiskach przedstawiciele samorządu terytorialnego wskazywali również, że termin wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przypada tuż przed dużą wysyłką realizowaną w jednostkach samorządu terytorialnego – tj. obowiązkiem wysłania, w pierwszych tygodniach każdego roku, decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne w gminach, które wysyłają w tym okresie 50 proc. korespondencji wysyłanej przez cały rok” – argumentuje resort (o problemach z wdrożeniem pisaliśmy m.in. w artykule „Część gmin czeka z e-doręczeniami do ostatniej chwili”).

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada również przedłożenie nowelizacji ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 285) – tak, aby przedłużyć maksymalny termin wdrożenia e-Doręczeń na 1 stycznia 2025 r. „Bez zmiany przepisów Minister Cyfryzacji nie może dokonać dłuższego przesunięcia daty wdrożenia, dlatego został przygotowany odpowiedni projekt ustawy, który został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Projekt zawiera wyłącznie propozycje zmiany maksymalnej daty z 1.01.2024 r. na 1.01.2025 r. zgodnie z postulatami interesariuszy” – informuje resort.

Nie oznacza to jednak automatycznego przedłużenia terminu o rok. – Nawet jeżeli nowelizacja zostanie przegłosowana przez Sejm, to nie będzie to oznaczać przesunięcia wdrożenia e-Doręczeń z 30 grudnia 2023 r. na 1 stycznia 2025 r., a jedynie to, że Minister będzie mógł wydać nowy komunikat, w którym wyznaczona data nie będzie mogła być późniejsza niż 1 stycznia 2025 r. – podkreśla Mateusz Karciarz.

AKTUALIZACJA

Zgodnie z zapowiedziami Komunikat Ministra cyfryzacji z 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2540) został opublikowany w Dzienniku Ustaw jeszcze w czwartek. Oznacza to wydłużenie terminu na wdrożenie e-Doręczeń dla podmiotów wskazanych w komunikacie do 30 grudnia 2023 r.