Pani Izabela odnawia mieszkanie. – Remont jest już w połowie, musimy pozbyć się mnóstwa kafli i gruzu. Ostatnio chciałam wyrzucić jeden worek do kontenera na śmieci w naszym bloku, ale usłyszałam od portiera, że to nielegalne i tylko w drodze wyjątku przymknie na to oko. Również mąż twierdzi, że zwykły śmietnik nie jest odpowiednim miejscem na tego typu rzeczy. Gdzie w takim razie wyrzucić niepotrzebny gruz, żeby nie mieć kłopotów – zastanawia się czytelniczka.
Portier i mąż pani Izabeli mają całkowitą rację. Gruzu w żadnym wypadku nie można wyrzucać do zwykłego śmietnika, niezależnie od jego ilości. Nie zalicza się go bowiem do odpadów komunalnych. Nawet jeśli żaden z sąsiadów tego nie zauważy, interweniować może firma, która zajmuje się opróżnianiem pojemników na odpady. Gruz może niekiedy uszkodzić śmieciarkę, odpowiedzialność spadnie wtedy na zarządzającego nieruchomością, jako na stronę umowy. W takich sytuacjach nietrudno jednak sprawdzić, który z mieszkańców prowadzi remont. Warto o tym pamiętać, bo właściciel posesji, który składuje na jej terenie (lub przy posesji) odpady, może zostać ukarany grzywną do 500 zł. Mniejszą karę będą musiały zapłacić te osoby, które podrzucają śmieci (50 zł). Dlatego najlepiej jeszcze przed remontem zapytać administrację budynku, czy należy samemu zorganizować odpowiedni kontener na tego typu odpady, czy też zrobi to ona. Zdarza się, że to wspólnoty mieszkaniowe decydują się na postawienie kontenera na wielkogabarytowe śmieci i wliczają to do kosztów zarządu. Wątpliwe jednak, by taka decyzja została podjęta, jeśli budynek został oddany do użytku jakiś czas temu, a remont prowadzi jedna osoba. Wówczas trzeba samodzielnie zadbać o legalne pozbycie się odpadów.
Przy większych ilościach dobrym pomysłem może być odpłatne wynajęcie kontenera. Prywatne firmy świadczą takie usługi. Warto jednak wiedzieć, że decydując się na to, płaci się nie tylko za samo podstawienie kontenera, ale też za każdą tonę odpadów, w zależności od ich rodzaju. Przy mniejszych remontach, kiedy śmieci będzie mniej, można sprawdzić na stronie internetowej przedsiębiorstwa gospodarki odpadami adresy punktów selektywnej ich zbiórki, do których można zawieźć gruz i inne odpady remontowe. Takie punkty znajdują się w miastach i gminach. Aby śmieci zostały przyjęte, trzeba je posegregować w odpowiednich workach lub w pojemnikach. Jeśli odpadów nie jest dużo, w punktach zbiórki zostaną przyjęte nieodpłatnie. Przy większych ilościach nalicza się opłaty według cennika.
Reklama
Podstawa prawna
Art. 75, art. 162 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094). Art. 3 ustawy z 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).