Informacja o ich długu ma być umieszczana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Samorządy mają wątpliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje właśnie dużą reformę ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. A wraz z nią chce rozwiązać problemy związane z niską ściągalnością alimentów. Obecnie prowadzony jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN), do którego wpisywani są ci, których zaległości alimentacyjne przekraczają okres 6 miesięcy. Tyle że wpisani do niego nic sobie z tego nie robią. Potwierdzają to ankiety rozsyłane do samorządowców. Aż 85 proc. urzędników uważa, że system ten jest nieskuteczny.
Dlatego resort proponuje: zrezygnujmy ze stosowania RDN i zacznijmy wpisywać dłużnków wykonujących działalność gospodarczą do CEIDG. Dzięki temu część z nich powinna chętniej wywiązywać się z ciążącego na nich obowiązku. Z jednej strony bowiem kontrahenci mogą się odwrócić od kogoś, kto nie łoży na własną rodzinę, a z drugiej prostszy dostęp do danych będą mieli komornicy.