W niektórych województwach pieniędzy na zrealizowanie niezbędnych inwestycji drogowych wystarczy jedynie na 30 proc. wniosków.
Do końca października gminy i powiaty miały czas na złożenie dokumentów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. To nowa edycja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który do tej pory był prowadzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Nad nową jego wersją pieczę przejęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Brakujące fundusze