Zbieranie deszczówki to ekologiczna i ekonomiczna praktyka, która ma wiele korzyści dla środowiska i ludzi. W ten sposób m.in. zredukujemy koszty rachunków za wodę. Warto wiedzieć, że na budowę zbiornika zatrzymującego deszczówkę możemy dostać dotację nawet do 5 tys. zł. Gdzie złożyć wniosek i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Program „Moja woda 2023”. Kiedy nabór wniosków?

Tegoroczna edycja programu „Moja woda 2023” jest potwierdzona i nabór wniosków ruszy w IV kwartale 2023 r. Prawdopodobnie będzie to przedostatnia lub ostatnia edycja programu, dlatego nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku, aby otrzymać dofinansowanie na budowę zbiornika zatrzymującego deszczówkę.

Dofinansowanie zbierania deszczówki. Ile można zyskać?

Dotacja na budowę zbiornika retencyjnego może wynieść nawet 5 tys. zł. W poprzednich latach beneficjenci programu mogli zyskać dotację w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych albo maksymalnie 5000 zł na inwestycję o wartości nie mniejszej niż 2000 zł – na zbiorniki o minimalnej wielkości 2 m3.

Dofinansowanie zbierania deszczówki. Kto może skorzystać i jakie są warunki?

Kto może skorzystać z dofinansowania i jakie są warunki?

– o dopłatę na budowę zbiornika mogą starać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości

– przedmiotem dotacji jest zbudowany na terenie nieruchomości zbiornik na deszczówkę albo instalacja innego typu, której przeznaczeniem jest zbieranie wody deszczowej i roztopowej

– należy stworzyć przydomową instalację zagospodarowania wody opadowej i jej zatrzymania

– można zyskać pieniądze na zakup zbiornika, budowę, montaż i uruchomienie, w tym m.in. na przewody odprowadzające wody opadowe z rynien, instalacje służące do nawadniania zgromadzoną wodą czy zbiorniki podziemne i naziemne

– aby nie trzeba było zwracać pieniędzy, instalację należy utrzymać przez min. 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia; konieczne jest zachowanie dokumentacji związanej z projektem i eksploatacją instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Dofinansowanie zbierania deszczówki. Jak złożyć wniosek?

W poprzednich latach osoby zainteresowane dofinansowaniem musiały złożyć wypełniony i podpisany wniosek elektroniczny na stronie WFOŚiGW, do którego się przynależy. Istniała również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej. Można się spodziewać, że w tym roku procedura składania wniosku będzie wyglądała podobnie.

Jakie są korzyści zbierania deszczówki?

Program „Moja woda” to odpowiedź na poważne skutki suszy, jakie mają miejsce w Polsce. Nasz kraj znajduje się w czołówce państw zagrożonych kryzysem wodnym. Przyczyną są coraz wyższe temperatury, które pojawiają się latem, a także niewłaściwe zarządzanie wodami opadowymi.

Dzięki budowie instalacji zatrzymujących deszczówkę można znacznie złagodzić skutki suszy, a także nauczyć się bardziej odpowiedzialnie gospodarować wodą opadową, która ma wiele zastosowań, m.in.:

Deszczówka jest darmowym źródłem wody, której można używać m.in. do podlewania ogrodu, mycia samochodów czy spłukiwania toalet. Zbieranie deszczówki pozwala zaoszczędzić wodę z sieci wodociągowej.

Woda deszczowa jest bardziej miękka niż woda z wodociągów, która jest często poddawana procesom chemicznym i filtracji. Może to być korzystne dla roślin i gruntów w ogrodzie.

– Zrównoważony rozwój: Zbieranie deszczówki jest jednym z wielu działań promujących zrównoważony rozwój i ekologiczny tryb życia. To mały krok, który każdy może podjąć, aby przyczynić się do ochrony środowiska i zasobów naturalnych.