Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy w wynosi 100 zł. 75 zł zapłacimy natomiast za wydanie karty pojazdu oraz jej wtórnika.

Czym jest wtórnik prawa jazdy?

To dokument, o który wnioskujemy w momencie utraty lub w związku ze mianą danych dotyczącą dokumentu prawa jazdy. Oznacza to, że o wtórnik nie będziemy mogli ubiegać się w momencie, gdy stracimy uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Podkreślić należy, że próba wyłudzenia dokumentu w momencie gdy utraciliśmy uprawnienia jest przestępstwem ściganym z urzędu.

W jakich przypadkach występuje się o wydanie wtórnika prawa jazdy?

  • gdy prawo jazdy uległo zniszczeniu i dokument jest nieczytelny;
  • gdy prawo jazdy zostało zgubione lub skradzione;
  • gdy uzyskaliśmy lub utraciliśmy uprawnienia na poszczególne kategorie oznaczone w dokumencie;
  • gdy imię, nazwisko lub adres uprawnionego uległ zmianie.
  • Sprzedaż samochodu: Umowa kluczem do dobrej transakcji. Jak ją napisać?Od 2016 r. informacje dla kierowców dostępne online

Co należy zrobić aby uzyskać wtórnik prawa jazdy?

W zależności od przyczyny wyrobienia wtórnika należy, poza złożeniem wniosku, dokonać kilku innych czynności:

1) złożyć opisane wcześniej oświadczenia,
2) zwrócić zniszczony dokument,
3) zwrócić dokument wymagający zmiany danych.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

Poza powyższymi czynnościami należy, podobnie jak w przypadku wyrabiania nowego prawa jazdy, złożyć odpowiedni wniosek, do którego należy załączyć:

• dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy,

• fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

• Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych.