Od 1 stycznia 2016 r. straże miejskie i gminne stracą prawo do stosowania fotoradarów oraz urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja odbiera strażnikom miejskich prawo do korzystania zarówno z urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych.
Zmiana prawa była wynikiem postępowania niektórych samorządów, którym fotoradary służyły nie tyle poprawie bezpieczeństwa, ile łataniu budżetów gminnych. Teraz jedynymi formacjami uprawnionymi do korzystania z urządzeń rejestrujących będą policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego.
Samorządowcy prognozują, że nowe przepisy spowodują zlikwidowanie wielu oddziałów straży miejskich, bo nie wszystkich gmin będzie wówczas stać na ich utrzymywanie.
Podpisana przez głowę państwa ustawa nie zawiera przepisów przejściowych, które określałyby sposób postępowania w sprawach wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Wszystko wskazuje jednak na to, że kierowcy, których nie uda się ukarać do końca roku, unikną dzięki temu kary, bo po 1 stycznia postępowania mandatowe wobec nich będą umorzone. Z początkiem 2016 r. straż miejska straci też prawo do kierowania wniosków o ukaranie do sądu w sprawach fotoradarowych.