Właśnie do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy, którego celem jest przedłużenie o rok (tzn. do końca 2016 r.) tymczasowego systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw. A więc jest tak, jak wielokrotnie przewidywaliśmy na łamach naszej gazety. Pomimo szumnych zapowiedzi resortu dotyczących planowanej reformy janosikowego, skończy się na przedłużeniu protezy legislacyjnej, zakładającej pożyczkę ponad 200 mln zł dla Mazowsza.