Część posłów złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Jedną z modyfikacji jest wprowadzenie drugiego języka urzędowego w niektórych samorządach.

Istotą zmiany jest wprowadzenie języka pomocniczego nie tylko na najniższym samorządowym etapie, jakim jest gmina ale również w powiatach. Umożliwi to mieszkańcom załatwienie szerszego spektrum spraw.

Dodatkowo ustawa nie będzie ograniczała osób mogących korzystać z uprawnień. Dostosowując przepisy do unijnego orzecznictwa zezwolono na posługiwanie się językiem pomocniczym przez obywateli innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).