Część posłów złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Jedną z modyfikacji jest wprowadzenie drugiego języka urzędowego w niektórych samorządach.

Istotą zmiany jest wprowadzenie języka pomocniczego nie tylko na najniższym samorządowym etapie, jakim jest gmina ale również w powiatach. Umożliwi to mieszkańcom załatwienie szerszego spektrum spraw.

Dodatkowo ustawa nie będzie ograniczała osób mogących korzystać z uprawnień. Dostosowując przepisy do unijnego orzecznictwa zezwolono na posługiwanie się językiem pomocniczym przez obywateli innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Znaczącym udogodnieniem będzie możliwość wystawiania przez organy samorządowe zaświadczeń w języku pomocniczym, a także używanie dwujęzycznego papieru firmowego.

Ponadto ograniczono możliwość używania tradycyjnego nazewnictwa do nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Wyłączono możliwość ingerowania w nazwy ulic.

Na razie nie ma informacji kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać.