Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2008 r. nr 103, poz. 660 ze zm.). Resort przekazał go właśnie do konsultacji społecznych.
Po zmianie prawa lokalne grupy działania (LGD) będą mogły ubiegać się o refundację lub wypłatę kosztów, które nie przekroczą 15 proc. wszystkich wydatków publicznych poniesionych na realizację lokalnej strategii działania(LSD). Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami na swoje bieżące utrzymanie tego typu stowarzyszenia nie mogą wydać więcej niż 15 proc. zrefundowanych wydatków. Zmiana jest więc dla nich korzystna, ponieważ do limitu będą mogły wliczyć środki, które na realizację danego projektu dołożyła np. gmina.
Według MRiRW poprawi to sytuację co czwartej LGD, która przekroczyła już limit wydatków na bieżące funkcjonowanie.
Jak wynika z danych resortu, wartość kosztów, które mogłyby nie zostać zrefundowane przez UE, albo musiałyby zostać zwrócone, waha się pomiędzy 4 a 10 mln zł. Gdyby prawo nie zostało zmienione, niektóre z grup nie otrzymałyby refundacji nawet 25 proc. kosztów poniesionych na bieżące funkcjonowanie w starej perspektywie finansowej.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji