Do tej pory na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych, które zajmują się osobami długotrwale bezrobotnymi, resort przeznaczył 25 mln zł. Pieniądze trafiły do 253 organizacji, którym udzielono 314 kredytów. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł, ale jej warunki spłaty, ze względu na prospołeczny charakter podmiotów, którym są udzielane, są bardzo korzystne. Mają one oprocentowanie wynoszące 0,88 proc. w skali roku, które po spełnieniu określonych warunków może zostać nawet obniżone. To właśnie dlatego, że przyznana pomoc finansowa podlega zwróceniu, możliwie było uruchomienie dodatkowych środków. Dzięki temu pożyczki będzie mogło otrzymać co najmniej 50 przedsiębiorstw społecznych.
Reklama
Organizacją programu kredytowego na zlecenie resortu pracy zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i współpracujące z nim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA. Od samego początku cieszył się on dużą popularnością, a w 12 województwach wyczerpana została pierwotna pula pieniędzy. Przyznawanie pożyczek z dodatkowej puli już się rozpoczęło. Otrzymała ją warszawska fundacja Vlepvnet, która zajmuje się organizacją warsztatów dla młodzieży w zakresie nowych form graficznych.