Taki obowiązek nakłada na nie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Nowelizuje ona też brzmienie kilku innych ustaw, w tym tych regulujących zasady przyznawania świadczeń z rządowej tarczy energetycznej. Chodzi tutaj o dodatki: węglowy, dla gospodarstw domowych (na zakup oleju opałowego, pelletu lub gazu), elektryczny, a także dodatek osłonowy, który miał rodzinom o niskich dochodach rekompensować rosnące koszty prądu.
Zgodnie z wprowadzonymi przepisami wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą przedstawiać wojewodzie informacje o: