Takie rozwiązanie przedstawił Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych. Było to dopiero trzecie spotkanie jej członków w tej kadencji. Poświęcono je tematowi asystencji osobistej oraz planowanym zmianom w jej świadczeniu.

Obecnie osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc asystenta na podstawie dwóch programów, jednego skierowanego do samorządów i drugiego, którego adresatem są organizacje pozarządowe. Andrzej Łosiewicz, dyrektor biura Funduszu Solidarnościowego (FS) w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), podczas obrad komisji podkreślał, że zainteresowanie nimi rośnie.