Fundacja negatywnie oceniła proponowane rozwiązanie polegające na skróceniu terminu dobrowolnego wyjazdu z Polski z co najmniej 15 do 8 dni.
– Tak krótki czas nie pozwoli stronie na dokładne zapoznanie się z treścią decyzji ani tym bardziej na sporządzenie i wysłanie stosownego odwołania. Nie daje też szans na ewentualne uzyskanie pomocy prawnej, w szczególności gdy weźmie się pod uwagę nieznajomość języka polskiego oraz polskiego systemu prawnego – wskazuje Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu HFPC, w opinii skierowanej do marszałek Sejmu.