Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje program, który zakłada, że asystenci rodziny, wzorem ubiegłych lat, również w tym roku otrzymają dodatek do wynagrodzenia. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez resort dla Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS).

Podstawowym zadaniem asystenta jest praca z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, którym grozi zabranie dziecka do pieczy zastępczej, lub takimi, w których już do tego doszło. Co do zasady zatrudnianie asystentów należy do zadań własnych gminy, ale do tej pory było tak, że były one w tym zakresie wspierane finansowo środkami budżetu państwa. Służy do tego specjalny program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), który początkowo przewidywał, że samorządy będą otrzymywały co roku dotacje na częściowe pokrycie ich miesięcznych pensji, ale od 2020 r. zmienił formułę w taki sposób, że do asystentów trafia jednorazowy dodatek do wynagrodzenia.
W związku z tym, że zbliża się koniec 2022 r., a tegoroczna edycja programu nie została jeszcze uruchomiona, PFZPSiPS postanowiła zapytać resort rodziny, czy i kiedy do tego dojdzie. Ministerstwo wskazało, że przygotowuje program na ten rok, a jego realizacja nastąpi do końca grudnia. Niewiadomą pozostaje to, ile będzie wynosił dodatek do pensji asystenta oraz jakie zasady będą obowiązywały przy jego przyznawaniu – MRiPS podało jedynie, że zostanie to określone w ogłoszeniu o programie, które zostanie opublikowane na jego stronie internetowej. Przykładowo w ubiegłym roku wynosił on maksymalnie 2 tys. zł i przysługiwał niezależnie od tego, czy asystent był zatrudniony na etacie, czy świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
– Dobrze, że program będzie kontynuowany, ale niepokojące jest to, że pojawi się tak późno. Biorąc pod uwagę doświadczenia poprzednich lat, to, ile trwały procedury związane ze składaniem zapotrzebowania na pieniądze przez samorządy oraz ich przekazywaniem przez urzędy wojewódzkie, obawiam się, że może dojść do sytuacji, że asystenci swoje dodatki za ten rok otrzymają dopiero w 2023 r. – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.