Trwają konsultacje społeczne projektu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Zakłada on wprowadzenie wielu rozwiązań mających przyspieszyć procedurę administracyjną – m.in. możliwość przeprowadzenia rozprawy zdalnej, protokół w formie audio-wideo, możliwość zawieszenia postępowania oraz wniesienia sprzeciwu przez prokuratora, a także reguluje kwestie umorzeń postępowań administracyjnych z mocy prawa, bez wydawania decyzji (o wątpliwościach związanych z tą ostatnią kwestią pisaliśmy w tekście „RPO przeciwny umorzeniom w formie pisma”, DGP nr 217/2022).