Agata Wencel-Socha, radca prawny, Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A.
Aktualnie możliwe jest przeniesienie omawianych decyzji. Obowiązująca od 29 czerwca 2022 r. nowelizacja przepisów umożliwiła bowiem przenoszenie praw i obowiązków wynikających z decyzji wydawanych przez zarządcę drogi w zakresie zezwoleń na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu, lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, a także zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Ułatwienia te zostały zawarte w ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1261). Znowelizowała ona m.in. właśnie ustawę z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. po. 1783; dalej: u.d.p.). Wprowadzenie nowych regulacji stanowi znaczne ułatwienie dla rozpatrywania tego rodzaju spraw przez organy administracji oraz oznacza realną możliwość skrócenia czasu realizacji rozpoczętych przez dotychczasowe strony decyzji inwestycji. Ale po kolei.