2710 orzeczeń o przysposobieniu dziecka wydały sądy w 2021 r. Tak wynika ze sprawozdania rządu dotyczącego realizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.). Oznacza to wzrost w porównaniu do 2020 r. o 23 proc. Z kolei o 16 proc. wzrosła liczba dzieci, dla których ośrodki adopcyjne dokonały doboru kandydatów na rodziców adopcyjnych. Wciąż jednak wyzwaniem pozostaje zachęcanie do przyjmowania starszych dzieci, bo większość osób chciałaby, aby były to niemowlęta.

Pandemia namieszała