Projekt ustawy budżetowej na 2023 r. przewiduje, że wydatki Funduszu Pracy (FP) będą wynosić ponad 9,6 mld zł. Oznacza to spadek o 0,5 mld zł w porównaniu do tegorocznego planu finansowego. Rząd zamierza wydać mniej pieniędzy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, co zdaniem ekspertów znajduje uzasadnienie w obecnej sytuacji na rynku pracy. Krytycznie oceniają natomiast to, że po raz kolejny przychody FP zostaną zmniejszone na rzecz Funduszu Solidarnościowego (FS).

Stabilny rynek