Praca w urzędach samorządowych zasadniczo wiąże się z obowiązkiem bezstronnego działania oraz dbania w pierwszej kolejności o interes publiczny. Dodatkowe zatrudnienie czy prace wykonywane poza jednostką samorządu terytorialnego nie powinny tego obowiązku przesłaniać, gdyż w przeciwnym razie urzędnik naraża się na zarzut, że w swojej działalności nie kieruje się interesem publicznym czy interesem obywateli. Podkreślić jednak należy, że art. 30 u.p.s. odnosi się tylko do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Nie odnosi się zaś do pracowników pomocniczych i obsługi (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 października 2020 r., sygn. akt III AUa 972/20).