Szumnie zapowiadana nowelizacja przepisów ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., Nr 117, poz. 679) do tej pory nie doczekała się realizacji.

Druk sejmowy nr 2656, noszący tytuł - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw trafił do sejmu 25 lipca 2014r. 29 sierpnia 2014r. odbyło się jego pierwsze czytanie. I na nim zatrzymał się proces legislacyjny.

Z informacji zamieszczonych na stronie premier.gov.pl z dnia 15 czerwca 2014r. wynika, że dzięki nowelizacji:
• samorządy będą bardziej samodzielne i elastyczne tak, by lepiej dostosowywać się do potrzeb mieszkańców,
• polepszy się kooperacja pomiędzy samorządami, szczególnie w realizacji zadań o strategicznym znaczeniu na obszarach metropolitalnych,
• będzie można łączyć samorządy, projekt zawiera szczegółowe postanowienia w tym zakresie,
• powstanie stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia gminy,
• wprowadzone zostaną jednolite zasady obowiązywania aktów prawa miejscowego,
• zmianie ulegną procedury modyfikacji statutu związku międzygminnego oraz jego likwidacji.

W projekcie przewidziano również zmiany innych aktów w zakresie dotyczącym:
• podatku od spadków i darowizn,
• podatku rolnym,
• podatkach i opłatach lokalnych,
• podatku leśnym,
• pomocy społecznej,
• usuwania drzew i krzewów.

Część z proponowanych zmian miała zostać wprowadzona także do ustawy o samorządzie powiatowym.

Niestety na razie nie wiadomo, kiedy sejm zajmie się projektem po raz kolejny. Jak informuje Artur Koziołek, rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji "projekt znajduje się na etapie prac parlamentarnych. Powołano podkomisję nadzwyczajną do jego rozpatrzenia".