Ostatnia duża zmiana w służbie cywilnej miała miejsce w 2016 r. Wtedy zrezygnowano z konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej i wprowadzono powołania na podstawie przepisów kodeksu pracy. Rządzący zapowiadali, że to nie koniec zmian dla członków korpusu służby cywilnej. Pojawił się m.in. pomysł stworzenia kodeksu urzędniczego, który swoją regulacją objąłby wszystkich pracowników administracji rządowej i samorządowej.