O ile wśród nauczycieli poziom uzwiązkowienia jest stosunkowo wysoki, to w administracji rządowej związki nie są zbyt licznie reprezentowane. Liczba członków wszystkich związków oświatowych szacowana jest na poziomie ok. 60 proc. z 600 tys. nauczycieli. Z kolei w niektórych instytucjach rządowych związki w ogóle nie działają. Szacuje się, że związkowców wśród urzędników jest zaledwie kilka procent. Najprężniej działają one w administracji skarbowej, a także na niższych szczeblach, np. w urzędach wojewódzkich.

Centrala terenu nie zrozumie