Zniesienie nadmiernych obciążeń biurokratycznych jest głównym założeniem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Przygotowało go Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a wczoraj rozpatrywał rząd.
Co znajdziemy w projekcie? Zakłada np. przyspieszenie wydawania decyzji przez urzędy i usprawnienie postępowań, co nastąpi m.in. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację, a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. MRiT chce też, aby administracja korzystała z prostych formularzy urzędowych, zamierza również upowszechnić składanie wniosków online i ograniczyć liczbę dokumentów potrzebnych do załatwienia różnych spraw.