Sprawa dotyczyła uchwały rady gminy Serniki na Lubelszczyźnie z czerwca 2019 r. zatytułowanej „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT”. Wskazano w niej, że toczy się wojna ideologiczna i trwa rewolucja kulturowa, co według rady gminy wymaga obrony wspólnoty samorządowej i uczynienia gminy wolną od „ideologii LGBT”. Zadeklarowano działania mające realizować ten cel w szkołach i placówkach oświatowych oraz objęcie nauczycieli i przedsiębiorców ochroną przed poprawnością polityczną i homopropagandą.
Skargę w tej sprawie złożył rzecznik praw obywatelskich, a WSA w Lublinie ją uwzględnił i unieważnił uchwałę gminy Serniki w całości.