dr Karolina Rokicka-Murszewska, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Jeszcze rok temu pisaliśmy, że choć teoretycznie urząd powinien rozpatrywać jedynie te pisma, które wpłynęły na elektroniczną skrzynkę podawczą, to sądy administracyjne uważają, iż dokument wysłany na zwykły adres poczty elektronicznej jest skuteczny, tylko trzeba go uzupełnić. Obecnie nie ma już podstaw prawnych do takiego działania. Od 5 października 2021 r. zmienił się bowiem art. 63 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) i definitywnie organy publiczne nie mogą – w świetle k.p.a. – rozpatrywać podania przesłanego zwykłym e-mailem.
Art. 63 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego