Jutro sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych będzie pracowała nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa).
Samorządowcy domagają się wprowadzenia do niego szeregu poprawek. Pakiet zmian został przygotowany m.in. przez ekspertów zespołu ds. uchodźców z Ukrainy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. - Prowadzimy rozmowy z rządem na temat proponowanych przez nas zmian. Udało się znaleźć kompromis w wielu kwestiach i część poprawek ma zostać uwzględnionych w projekcie. Inne wymagają jeszcze negocjacji - mówi Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej KWRiST.