Takie rozwiązanie przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.).
Jak pisaliśmy, na skutek wcześniejszej zmiany przepisów, która od 29 kwietnia wprowadziła obowiązek podania numeru PESEL uchodźcy we wniosku o świadczenie, część goszczących ich osób została pozbawiona możliwości otrzymania pieniędzy („Nie ma PESEL-u? Nie będzie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy”, DGP nr 89/2022). Jest to związane z tym, że niektórzy uchodźcy go nie wyrabiali, bo np. wyjeżdżali do innego kraju. W tej sprawie interweniował też prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Rząd postanowił poprawić przepisy.