Wcześniej WSA stwierdził nieważność części przepisów wprowadzających w Warszawie metodę wodną do obliczania wysokości opłaty śmieciowej, w zakresie m.in. ustalenia wysokości opłaty przy pomocy przelicznika 12,73 zł za 1 m sześc. oraz w zakresie, w którym określono zasady naliczania opłaty w nieruchomościach nieopomiarowanych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie domagała się unieważnienia tych przepisów w całości.
Czego konkretnie dotyczył spór? Prokurator zaskarżył zastosowanie metody od zużycia wody do obliczenia wysokości opłaty w nieruchomościach niewyposażonych w wodomierz główny, niepodłączonych do sieci wodociągowej i innych, dla których nie ma odpowiednich danych dotyczących zużycia wody. Skarga dotyczyła także przyjęcia przeciętnej normy zużycia wody na jednego mieszkańca takiej nieruchomości w wysokości 4 m sześc. W ocenie prokuratora doprowadziło to do nałożenia na mieszkańców nieruchomości bez wodomierza opłaty minimalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 50,92 zł miesięcznie.