Osoba udostępniająca mieszkanie uciekinierom może otrzymać świadczenie 2400 zł za dwa miesiące pomocy jednemu obywatelowi Ukrainy. Kwota ta wynika z dziennej stawki 40 zł przemnożonej przez 60 dni. To bowiem maksymalny okres, za jaki można się o nie ubiegać, choć w indywidualnych przypadkach jest możliwość wnioskowania o zwiększenie zarówno stawki za dzień, jak i wydłużenia terminu. Decyduje o tym już jednak nie gmina, a wojewoda.
Zatem w normalnej sytuacji można otrzymać 9600 zł za pomoc przez dwa miesiące czteroosobowej rodzinie. Pod warunkiem że zaoferuje się im zakwaterowanie i wyżywienie. Te dwie formy pomocy uchodźcom muszą wystąpić łącznie. Podstawą prawną jest art. 13 specustawy (ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Pojawia się jednak pytanie, czy nie powinna obowiązywać druga, obniżona stawka świadczenia do sytuacji, gdy pomoc polega na zakwaterowaniu w mieszkaniu bez zapewnienia wyżywienia. Udzielający gościny uchodźcom informują bowiem jednak coraz częściej, że ci nie chcą korzystać z wyżywienia. Ukraińcy nie siedzą biernie w mieszkaniach, stanęli w kolejkach po PESEL i aktywnie szukają pracy albo już pracują. I korzystając z mieszkań, dziękują Polakom za pomoc w wyżywienia.