Z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) wynika, że Ukraińcy mogą otrzymać PESEL w drodze specjalnej procedury (patrz: ramka). Numer będzie umożliwiał dostęp do wielu świadczeń (np. 500+) czy założenie firmy.
– Na pewno problemem będzie liczba osób, którym trzeba będzie nadać w krótkim czasie numer PESEL. Dodatkowo proces obsługi będzie wydłużony z uwagi na konieczność wprowadzenia zdjęcia i pobrania odcisków palców. System ten jest wykorzystywany od listopada ub.r. przy wyrabianiu nowych dowodów osobistych obywatelom polskim i jest bardzo niestabilny, generuje mnóstwo błędów z odczytem lub później z weryfikacją odcisków – sygnalizuje Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.