Pieniądze na ten cel pochodzą z rezerwy budżetowej o wartości 3,7 mld zł. Docelowo z tej kwoty na pomoc psychologiczno-pedagogiczną ma trafić 700 mln zł. Szkoły mogą pozyskać 180 mln zł na zatrudnienie lub przyznanie dodatkowych godzin nauczycielom specjalistom, m.in. pedagogom, psychologom, logopedom. Dyrektorzy cieszą się z takiego rozwiązania, ale mają też ogromny kłopot, by zorganizować dodatkowe zajęcia, a przede wszystkim pozyskać specjalistów odpowiednich do potrzeb, jakie się pojawiły w trakcie pandemii i przerw w nauce stacjonarnej.
Ruszają z poślizgiem