Zasady zwrotu pieniędzy są wskazane w ustawie z 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 30).
Określa ona m.in. wzór wniosku, z jakiego powinny skorzystać gminy, które zostały poszkodowane na skutek zmian w opodatkowaniu wiatraków wprowadzonych w 2018 r. Muszą się w nim znaleźć takie informacje, jak stawka podatku obowiązująca w 2018 r., ustalona przez radę gminy, wykaz elektrowni wiatrowych objętych opodatkowaniem i zlokalizowanych na terenie miejscowości w dniu 31 grudnia 2017 r. czy wskazanie kwoty dochodów utraconych w 2018 r. Ponadto w formularzu trzeba podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana rekompensata, oraz dane do kontaktu z właściwym urzędem gminy.