Takie rozwiązania zakłada rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 89).
Na surowszym podejściu do kontroli komunalnych osadów ściekowych skorzystają rolnicy i środowisko. Dla spółek wodociągowych oznacza to jednak wyższe koszty zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, których z roku na rok przybywa, bowiem do sieci przyłączane są kolejne nieruchomości.