Nazwy ulic, mostów i placów, które noszą miana wybitnych Polaków lub wydarzeń historycznych, będą podlegały specjalnej ochronie. Będzie je można zmienić tylko we wskazanych w ustawie przypadkach. Tak wynika z projektu ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej, który zaproponowali posłowie PiS.
Zakłada on też, że jeżeli rada gminy zmieni patrona po 1 stycznia 2022 r., trzeba będzie go przywrócić. W przypadku nadania nazwy propagującej komunizm w okresie od 12 września 1989 r. do 31 grudnia 2021 r. gmina będzie musiała przywrócić poprzednią albo nadać nowego patrona w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie projektowanej ustawy.