Centralna baza danych (CEEB) ma pomóc w walce ze smogiem pochodzącym z domowych palenisk. Dane, które dotąd na własną rękę zbierały gminy, były mało wiarygodne. Nawet jeśli gmina prowadziła inwentaryzację, to mieszkańcy nie mieli obowiązku informowania urzędników, z jakich urządzeń korzystają do ogrzewania domów. Sytuację zmieniła CEEB. Jeśli do 30 czerwca 2022 r. właściciel lub zarządca nieruchomości nie zgłosi źródła ogrzewania, grozi mu grzywna.
Mimo że dane w CEEB są wciąż niepełne (deklaracje wpływają), to samorządom zależało na dostępie do deklaracji, które mieszkańcy już złożyli. Przypomnijmy, że nie wszystkie z nich przechodzą przez ręce urzędników. Można je składać nie tylko na papierze w urzędzie, lecz także elektronicznie. W związku z tym urzędnicy w aplikacji zone.gunb.gov.pl otrzymali dostęp do wszystkich danych z CEEB dla obszaru swojej właściwości - wyjaśnia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). - Dostęp do nowej funkcjonalności zapewniamy zarówno administratorom lokalnym, jak i użytkownikom lokalnym - dodaje.