Miasta dają obywatelom szansę na odpracowanie zaległości czynszowych
Długi lokatorów mieszkań gminnych to bardzo poważny problem wielu samorządów w Polsce. W Warszawie łączna kwota takich zobowiązań sięga 388 mln zł. W Łodzi 169 mln zł, a we Wrocławiu około 120 mln zł. A jeszcze w wielu miastach to zadłużenie rośnie w bardzo szybkim tempie, np. w Katowicach o prawie 585 tys. zł miesięcznie, a w Lublinie o około 3,5 mln zł rocznie. Na każdych 100 tamtejszych lokatorów mieszkań komunalnych 18 nie wnosi żadnych opłat.
Samorządy zaczynają dochodzić do wniosku, że restrykcyjna polityka wobec dłużników często przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. Takiego zdania jest m.in. prezydent Jeleniej Góry. – Ludzie często mieszkają w tak marnych warunkach, że eksmitowanie wręcz poprawiało ich warunki życia – twierdzi Marcin Zawiła.