Nadwyżka z opłat za wywóz śmieci nie zmniejszy rachunków w następnym roku.

Sejm uchwalając w październiku tego roku nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zdecydował, że pieniądze te zostaną przeznaczone na inne cele, związane z gospodarką odpadami. Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że resort monitorując gospodarkę odpadami doszedł do wniosku, iż gminy powinny mieć możliwość wydatkowania tych pieniędzy na inne cele, na przykład na sprzątanie rowów czy wysypywanie publicznych koszy na śmieci. Wiceminister dodał, że rozwiązanie to wprowadzono na wniosek gmin. Przyznał, że w dotychczasowym stanie prawnym gmina była zobowiązana "wbudować" tę nadwyżkę w cenę roku przyszłego. "Nie było to jednak takie proste, bo wymagało podejmowania przez gminy nowych uchwał" - powiedział wiceminister. "Obserwowaliśmy zjawisko, że gminy nie robiły tego chętnie lub nie robiły tego wcale. Ja przynajmniej nie znam przypadku, by to tak było robione" - dodał Janusz Ostapiuk. Ustawa, która teraz zajmuje się Senat, przewiduje również, że z dodatkowych pieniędzy gmina będzie mogła finansować edukację ekologiczną.