Obowiązek kontroli nałożyła na starostów i prezydentów miast na prawach powiatu - czyli organy nadzorcze nad działalnością stowarzyszeń i fundacji - ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 535). Plany z tym związane, dotyczące kolejnego roku - zgodnie z art. 131 ust. 5 pkt 1 ustawy - wraz z uzasadnieniem należy przekazać do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) nie później niż do 31 grudnia. W poprzednich latach nie wszystkie zobowiązane urzędy wywiązywały się z tego obowiązku, jednak w związku z tegoroczną nowelizacją ustawy i przyjęciem przez Radę Ministrów w maju br. Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu należy zakładać, że będzie to bardziej skrupulatnie sprawdzane przez GIIF. Zwłaszcza że niedawno przekazał on samorządom wskazówki z tej sprawie.
W teorii wszystko jest jasne