W gminie trwają prace nad ustaleniem lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Czy w uchwale lokalizacyjnej należy podać liczbę mieszkań, które dzięki niej powstaną?
W uchwale lokalizacyjnej inwestycji mieszkaniowej musi być wskazana liczba lokali, które zostaną wybudowane. Jest to jeden z warunków, który pozwala na zastosowanie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (dalej: u.u.i.m.). Przypomnijmy, że celem tej regulacji jest – po pierwsze ograniczenie barier administracyjnoprawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach, a po drugie likwidacja deficytów jakościowych mieszkań w kontekście ich niskiego stanu technicznego, niedostatecznego wyposażenia w instalacje oraz w związku z ich przeludnieniem, a także likwidacja deficytów jakości samych zespołów zabudowy w kontekście braku odpowiednio dostosowanej obsługi komunikacyjnej, w tym dostępu do transportu publicznego oraz do niezbędnych usług, w tym usług społecznych (terenów rekreacyjnych).