dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
Czy gmina ma obowiązek określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a jeśli tak, to w jaki sposób powinna je upublicznić?
Tak, art. 11 ust. 1 ustawy zobowiązuje do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, w menu przedmiotowym, w kategorii „Ponowne wykorzystywanie”:
1) warunków ponownego wykorzystywania danych, jeżeli gmina je określiła;
2) informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym jak jest to wyliczane, oraz informacji o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji;