Nie jest to akt nowy, który obejmowałby sferę działania administracji publicznej dotychczas nieuregulowaną, ale szczególnie istotny ze względu na konieczność dostosowania polskiego prawodawstwa do standardu europejskiego wyznaczonego przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 172, s. 56) oraz determinację do przyspieszenia cyfryzacji państwa.
Dogonić liderów