Program „Senior+” składa się z dwóch modułów. Pierwszy to jednorazowe wsparcie na założenie przez gminę, powiat lub samorząd wojewódzki Dziennego Domu „Senior+” (do 400 tys. zł) oraz Klubu „Senior+” (do 200 tys. zł). Te pieniądze mogą być wydane na przebudowę lub remont obiektu albo jego części, a także wyposażenie placówki. Gdy budynek nie jest własnością samorządu, dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wyposażenie domu lub klubu. Samorząd musi zapewnić wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów planowanej inwestycji.
Moduł drugi przewiduje pieniądze na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem domów i klubów, które powstały we wcześniejszych edycjach programu (w latach 2015–2021). Jest to do 400 zł miesięcznie na jedną osobę w Dziennym Domu „Senior+” oraz do 200 zł miesięcznie w Klubie „Senior+”. Taka dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. kosztów utrzymania.