We wrześniu do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. To pierwsza od 11 lat tak duża zmiana jej przepisów. Zaczyna się już od samego tytułu - przemoc w rodzinie ma być zastąpiona przemocą domową. Czy to zmiana czysto symboliczna, czy też należy ją odczytywać jako głębszą transformację w polityce państwa w zakresie zapobiegania przemocy i wspierania jej ofiar?
Iwona Rzymowska