Z par. 3 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynika, że sprawozdanie Rb-N składa się z następujących części:
1) część A ‒ Należności oraz wybrane aktywa finansowe;