Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. Zakłada ona, że jeżeli obcokrajowiec niezgodnie z prawem przekroczy granicę Polski, komendant placówki Straży Granicznej wyda postanowienie o opuszczeniu terytorium RP. W dokumencie tym orzeczony zostanie również zakaz wjazdu do Polski na okres od sześciu miesięcy do nawet trzech lat. Na tę decyzję będzie przysługiwało zażalenie do komendanta głównego SG. Ale, co ważne, złożenie go nie wstrzyma wykonania postanowienia.
Senat zaproponował poprawkę, zgodnie z którą złożenie zażalenia wstrzymywałoby wydalenia, jeżeli postanowienie dotyczyłoby cudzoziemca, który przekroczył granicę wraz ze swoim dzieckiem. Senatorowie przekonywali, że obcokrajowcy, którzy nielegalnie wjadą do Polski z dziećmi, powinni być traktowani mniej rygorystycznie i mieć szansę pozostania w naszym kraju przynajmniej do czasu rozpatrzenia zażalenia.